Wsparcie techniczne

Wsparcie i pomoc techniczna

Zakres usług oferowanych przez Dytron obejmuje wsparcie i opiekę techniczną dla przedsiębiorstw, które wdrożyły produkty i rozwiązania Dassault Systemes. Wsparcie to nie jest ograniczone do Klientów Dytron lecz może być oferowane innym przedsiębiorstwom  na uzgodnionych warunkach według wymagań.

Poziomy wsparcia i opieki

Poziom ALC

Wsparcie i opieka techniczna na tym poziomie jest automatyczna dla Klientów Dytron, którzy pozyskali produkt lub rozwiązanie z portfolia Dassault Systemes. To jest podstawowy poziom wsparcia i opieki technicznej związany z roczną opłatą utrzymaniową – tzw. Płatnościami w ramach ALC. Firmy nie należące do grona Klientów Dytron nie mogą korzystać z tego rodzaju wsparcia, opcją dla nich są pozostale poziomy w strukturze.

Najbardziej istotnym elementem wsparcia technicznego na tym poziomie jest ‘gorąca linia (z ang. Hotline). Pełny zakres wsparcia i opieki poziomu ALC można znaleźśćtutaj.

Wsparcie o wyższym standardzie jest opisane poniżej.

 

Poziom PAY

To jest płatny poziom wsparcia i opieki technicznej dostępny dla każdej firmy, która używa produktów i rozwiązań z portfolia Dassault Systemes. Dytron oferuje ten poziom wsparcia swoim Klientom, jeśli poziom ALC nie jest dla nich wystarczający. Dla pozostałych firm ten poziom wsparcia jest uważany za standardowy i zawiera:

  • Szkolenia
  • Generowanie makr oraz modifikacje systemów
  • Wdrożenia
  • Serwis interwencyjny zdalny lub na miejscu
  • Powtórna instalację i admistrację systemu
  • Analizy procesów biznesowych
  • Tworzenie metodologii

Każdy rodzaj usługi ma swoja stawkę (godzinową lub uzgodnioną).

Technická podpora

Poziom SBP

To jest specyficzna odmiana wsparcia i opieki poziomu PAY, dedykowana Klientom, którzy mają regularne wymagania dotyczące płatnej opieki technicznej. Jest przeznaczona dla tych, którzy nie posiadają wyszkolonych administratorów i zlecają tworzenie specyficznych makr lub metodologii. Poziom SBP opiera się o system kredytowania, Klient zazwyczaj jest abonentem usługi i ‘konsumuje’ swój ryczałt bez dodatkowych administracyjnych działań takich jak kosztorysy, zamówienia i zestawienia. Klienci używający wsparcia poziomu SBP moga uzyskać lepsza ratę za pomoc techniczną. Zakres wsparcia na tym poziomie jest porównywalny zakresowi poziomu PAY. Dokładny zakres znajduje się tutaj.
Poziom SLA

Jest najwyższym poziomem wsparcia i opieki technicznej. W zasadzie jest to umowa, która definiuje wszystkie zagadnienia jak na przykład, stawki, zakres usług, czas reakcji czy też inne elementy. Całość usług związanych ze wsparciem i opieką techniczną jest wykonywana pod rygorem takiej umowy.

Więcej informacji można uzyskać od menadżera grupy technicznej poprzez e-mail: michal.kopecky@dytron.cz lub telefonicznie pod numerem: +420 737 200 530.