Organizacja

Organizacja szkoleń

DYTRON obecnie posiada ośrodki szkoleniowe w Novym Jicinie i Pradze. Obydwie lokallizacje wyposażone są we własne sieci komputerowe zbudowane na nowoczesnym sprzęcie i posiadają odpowiednie licencje związane ze szkoleniami. Każda lokalizacja to 8 stanowisk roboczych. Sale szkoleniowe wyposażone sa również w rzutniki i tablice.  Niezależnie od własnych ośrodków szkoleniowych i jeśli jest to wymagane, Dytron może przygotować wysokiej jakości szkolenie w innych lokalizacjach.

Dytron rekomenduje uprzednie konsultacje co do ilości spodziewanych uczestników szkolenia. Pozwoli to na zapewnienie optymalnej liczby trenerów. Szkolenia dla uczestników z tej samej firmy mogą być modifikowane zgodnie z wymaganiami.

Uczesticy szkoleń otrzymują i doświadczją;

  • Individualne podejście i opiekę
  • Elastycznie dostosowany do ućżestników czas szkolenia
  • Autentyczne i originalne zestawy materiałów szkoleniowych
  • Certyficat ukończenia szkolenia
  • Wsparcie telefoniczne po ukończeniu szkolenia

Organizace školení