Analizy

Dzielenie się doświadczeniami i analizy

Jednym z zamierzenień Dytron jest dzielenie się doświadczeniami ze swoimi Klientami. Typowo relizuje się to poprzez szkolenia i Dytron oferuje je w pokaźnej liczbie. Firma jakkolwiek, posunęła się krok dalej i oferuje dodatkowe usługi w postaci zaawansowanych analiz procesów i instrumentów związąnych z systemami 3D i PLM.

 

Analizy przeprowadzane przez Dytron zawierają:

 • Szczegółowa diagnostyka systemów takich jak CATIA czy ENOVIA, procedur i procesów używanych w tych systemach a związanych z tworzeniem i zarządzaniem produktów łącznie z zarządzaniem danymi
 • Rozpoznanie i oszacowanie obecnego stanu obiektów
 • Rozpoznanie spiętrzeń spowalniających procesy
 • Analiza rozwiązań projektowych i ich optimilizacja

Korzyści z analiz

 • Niezależne spojrzenie kompetentnego analityka
 • Porównanie z doświadczeniem innych lub podobnych podmiotów
 • Dokumentacja uzupełniajaca wraz z metodologia badania dla przyszłego zastosowania
 • Rekomendacja ewentualnej zmiany z metodologią jej wprowadzenia

Analýzy Dytron

 Referencje

 • Varroc Lighting Systems – Analizy i dokumentacja wraz z metodologią

Najczęściej zadawane pytania o analizach:

 Dlaczego w ogóle przeprowadzać analizy?

Analizy pomagają identyfikować luki w szkoleniu i procesach.

 Kiedy przeprowadzać analizy?  

Przy pierwszych oznakach, że coś jest nie tak jak na przykład kiedy spędza się więcej czasu na rozwój produktu (proces z jego cyklu jest dłuższy) niż można byłoby się tego spodziewać.

  Dlaczego nie przeprowadzać analiz własnymi siłami?

Z praktycznego rozeznania i doświadczeń wynika, że pracownicy firmy nie podchodzą do analiz obiektywnie i niezależnie. Rzadko są wystarczająco konstruktywne i moga utwierdzać w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. To z kolei wpływa na poprawę procesów i może prowadzić do zmniejszonej konkurencyjności.

 Dlaczego korzystać z analiz Dytron?
 • By wyeliminować problemy poruszane w pierwszych trzech pytaniach powyżej
 • By skorzystać z bogatej wiedzy, kompetencji i wieloletnich doświadczeń 3D/PLM firmy Dytron i uzyskać odpowiednie wsparcie, opcje i rekomendacje