Usługi

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

Zakres usług oferowanych przez Dytron obejmuje wsparcie i opiekę techniczną dla przedsiębiorstw, które wdrożyły produkty i rozwiązania Dassault Systemes. Wsparcie to nie jest ograniczone do Klientów Dytron lecz może być oferowane innym przedsiębiorstwom na uzgodnionych warunkach według wymagań.

Więcej informacji

Szkolenia

Szkolenia

Dytron jest doświadczonym i certyfikowanym partnerem edukacyjnym Dassault Systemes. Od momentu powstania, firma przeprowadziła szkolenia dla ponad 70 różnych przedsiębiorstw i ponad 1 200 użytkowników. Oferta szkoleniowa zawiera następujące systemy: CATIA V5, CATIA V6, ENOVIA V6, 3DVIA oraz DELMIA.

Więcej informacji

Analizy

Analizy

Jednym z zamierzenień Dytron jest dzielenie się doświadczeniami ze swoimi Klientami. Typowo relizuje się to poprzez szkolenia i Dytron oferuje je w pokaźnej liczbie. Firma jakkolwiek, posunęła się krok dalej i oferuje dodatkowe usługi w postaci zaawansowanych analiz procesów i instrumentów związąnych z systemami 3D i PLM.

Więcej informacji

Wdrożenia

Wdrożenia

Dytron prowadzi projekty wdrożeniowe w oparciu o międzynarodową metodologię projektową PRINCE2. Wszytkie obszary projektu, od początkowych założeń aż po jego poprawne zakończenie są regularnie ewaluowane, łącznie z zakresem, harmonogramem, kosztami i ryzykami. Wszystko to by osiągnąć zamierzane korzyści i satysfakcję końcowego użytkownika.

Więcej informacji

Modyfikacje

Modyfikacje

Firma DYTRON, ponad uniwersalne rozwiązania oferuje również usługi związane z rozwojem (modyfikacją) dedykowanych rozwiązań. Ten rodzaj usług opiera się o sprawdzone technologie odpowiednio wybrane dla każdego projektu tego typu. Takie rozwiązania sciśle odpowiadają wymaganiom Klienta i mogą być integrowane z innymi systemami.

Więcej informacji