Makra

Pomocne narzędzia

Makra są narzędziami związanymi z automatyzacją aplikacji dostępnymi dla przedsiębiorstw używających produktów Dassault Systèmes. Makra spełniają następujące role:

  • uzupełniają funkcjonalność istniejących narzędzi 3D
  • eliminują rutynowe działania
  • zwiększają efektywność pracy
  • zmniejszają wydatki poprzez zmniejszanie czasu związanego z projektowaniem i administracją

Przykładem makra jest aplikacja, która pozwola na stworzenie wielu kopii standardowych komponentów (Body) w odniesieni do zdefiniowanego punktu w 3D, linii lub wspólnego obszaru, z możliwością indywidualnego obrotu lub suwu w każdym kierunku.

aplikace Consist PN

Innym przykładem makra jest aplikacja do tworzenia geometrii przestrzennej krzywych na współpracujących powierzchniach części w złożeniu. Aplikację tą można znaleźć w środowisku CAD.

Aplikace Grid Projection (100-síť)