Import i export plików CATIA

Import/Export CATIA Files

Moduł ten zezwala na exportowanie plików CATIA razem z modyfikowalnym zestawieniem materiałowym (z ang. BOM) z systemu ENOVIA SmarTeamV5. Podczas procedury exportu, moduł umożliwia zmianę nazewnictwa danych. Po takim eksporcie, dane są przygotowane do importu do ENOVIA SmarTeamV5 system.

Export CATIA Files

import CATIA Files