ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integracja

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integracja

Moduł ten umożliwia przetwarzanie danych wyjściowych aplikacji CAM w połączeniu z najświeższą dokumentacją CAD. Zarządza transferem elementów CAD (uwolnionych niekompletnych) dla systemu CAM i jego środowiska zarządzania projektami i plikami – nadzoruje również połączenia pomiędzy wersjami zarządzania danych CAD i PLM, jak również wersje i ważność programów NC. Moduł zarządza danymi różnych aplikacji CAM jak np. WorkNC i PowerMill.

Kluczowa funkcjonalność:

  • Łącznik pomiędzy danymi CAD/CAM
  • Redukuje całkowity wolumen danych
  • Możliwość tworzenia nowych wersji opartych tylko o zmienione dane
  • Redukuje volumen przechowywanych danych i uwolnienie nowych wersji.

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration