APQP

Procesy w przemyśle motoryzacyjnym

Każdy dostawca do sektora motoryzacyjnego, niezależnie od rynku na jakim operuje, pragnie co najmniej dobrej i globalnej współpracy z producentami samochodów (z ang. Original Equipment Manufacturers,w skrócie OEMs). By osiągnąć ten cel, dostawcy muszą przestrzegać pewnych międzynarodowych standardów i reguł związanych z planowaniem oraz zarządzaniem jakością. Powszechnie stosowanym standardem w całym cyklu rozwoju i wprowadzenia do użytku nowego produktu i podzespołów jest Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu (z ang. Advanced Product Quality Planning, w skrócie APQP). Standard ten zawiera cały proces ze wszystkimi fazami rozwoju nowego produktu, łącznie z pozyskiwaniem produktu i jego wdrożenie w produkcję seryjną jak również zarządzanie zmianami. Inną, związana z jakością procedurą jest Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (z ang. Production Part Approval Process, w skrócie PPAP). Każdy z wymienionych standardów został stworzony na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, jakkolwiek mają szersze zastosowanie. Producenci z innych sektorów używają obydwu ponieważ są sprawdzone i mogą być stosowane z korzyścią dla ich produktów, od rozwoju produktów do samego cyklu produkcyjnego.

APQP jest harmonijnym zbiorem – planem specyficznych etapów i zadań – koniecznych do zapewnienia wymaganej i oczekiwanej przez Klienta jakości produktu. Dla przykładu etapy pokrywają:

  • Zbieranie i zrozumienie wymagań Klienta,
  • Projektowanie i rozwój produktu,
  • Projektowanie i rozwój cyklu produkcyjnego oraz jego weryfikacja,
  • Rozpoczęcie produkcji seryjnej, informację zwrotną i mechanizmy kontroli.

Każdy etap zawiera ścisłą ilość zadań i związanych z nimi odpowiedzialności, dla przykładu:

  • Efektywne planowanie zasobów,
  • Zarządzanie ryzykiem (z ang. Risk, Issue & Opportunity Management, w skrócie RIO),
  • Tworzenie Planów kontroli,
  • Analizy skutków awarii (z ang. Failure Mode and Effects Analysis, w skrócie FMEA),
  • Wyszukiwanie zmian, Zarządzanie zmianami,
  • Wymogi związane z dokumentacją produktu.

Innymi słowy, cała struktura etapów i zadań odzwierciedla pełny cykl Życia Produktu.

 

Platforma 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (z ang. Product Lifecycle Management, w skrócie PLM) jest kompletnym zestawem rozwiązań systemowych do bardziej efektywnego zarządzania produktem na każdym etapie w cyklu jego życia. Dassault Systèmes jest jednym z najbardziej liczących się dostawców rozwiązań w tym obszarze i oferuje bardzo nowoczesne rozwiązanie PLM na bazie swojej platformy 3DEXPERIENCE.  Z kolei Dytron, by stać się czołowym dostawcą takich rozwiązań na rynek czeski, połączył swoje bogate doświadczenie nabyte ze wspólpracy z Producentami i ich środowiskiem Dostawców oraz kompetencje związane z platformą 3DEXPERIENCE i bazowanych na niej rozwiązaniami. Ponad to Dytron wzbogacił rozwiązanie wbudowując w nie standardy APQP jak i  PPAP.  W taki sposób powstało bardzo kompletne rozwiązanie, które można dostosować do wymagań Klientów i ich środowiska.

To unikalne rozwiązanie oparte jest na zintegrowanym systemie PLM, w którym wszystkie standardy dotyczące jakości produktu są dostępne i utrzymywane. Podstawowa struktura danych i informacji jest podzielona na programy produkcyjne związane z danym producentem i powiązanymi projektami. Standardowy zestaw norm składający się z kompletnej struktury etapów i zadań oraz wymagań co do  niezbędnej dokumentacji łącznie ze strukturą biblioteki jest zachowany w zdefiniowanym uprzednio wzorcu. Pojedyncze procesy, jak zarządzanie zmianą są zdefiniowane w podobny sposób. Kierownik projektu z łatwością może rozpocząć nowy projekt z istniejącego wzorca – z opcją by ograniczyć lub zmodifikować rozszerzenie projektu lub struktury – zgodnie z charakterem wymogu Klienta. Kierownik projektu przydziela odpowiednie zasoby na podstawie jego/jej doświadczeń i możliwości, określa zasady indywidualnych etapów i uruchamia realizację projektu. Ergonomiczny i dobrze zdefiniowany interfejs pozwala użytkownikom końcowym (zazwyczaj Kierownikom Programu lub Projektu) kontrolować i śledzić projekt, budżet i jakość a w tym samy czasie mieć możliwość użycia danych zaczerpniętych z innych systemów jak np. badanie kosztów materiałowych z systemu finansowego.

 

Advanced Product Quality Planning

Rozwój produktu i jego inżynieria następuje przy użyciu standardowych narzędzi CAD – Dostawcy zazwyczaj pracują w wielonarzędziowym środowisku CAD ponieważ różne narzędzia są używane przez producentów samochodów. Rozwiązanie PLM oparte o platformę 3DEXPERIENCE jest w pełni zintegrowane ze standardowymi systemami CAD i pozwala na pełną kontrolę i administrację danych CAD, łącznie z sortowaniem według wersji. Oczywiście cała działalność w fazach rozwoju jest poddana powiązanym procedurom i zadaniom APQP. Poprzez narzędzia wizualizacyjne 3D wbudowane w platformę 3DEXPERIENCE możliwy jest graficzny przegląd projektu i informacji z nim zwiazanych jak również można dokonać ewaluacji statusu rozwoju i prac inżynierskich (z ang. Technical Design Review).

Następną ważną i zintegrowaną funkcjonalnością jest zarządzanie zestawieniem materiałowym (z ang. Bill of Material, w skrócie BOM) produktu. Jest możliwość by definiować pozycje BOM nie tylko dla części mechanicznych, które zazwyczaj są generowane poprzez CAD system, ale również można dodać elementy elektroniczne komponentu lub oprogramowanie i podobne do struktury. Możliwe jest także organizowanie standardowych części i klasyfikowanie ich w bibliotekach i ich powtórne użycie w różnych projektach. Następną opcją jest śledzenie informacji dostawcy na poziomie pojedynczej pozycji, określenie alternatywnego komponentu lub pozyskania alternatywnego dostawcy. Zestawienie materiałowe jest przygotowywane w ten sposób z powodu integracji transferowanej do systemu informacji produkcyjnej (z ang. Manufacturing Resource Planning, w skrócie MRP). Kolejna ważną częścią funkcjonalności jest możliwość śledzenia, analizowania i raportowania zgodności produktu z normami środowiskowymi. Inżynierowie odpowiedzialni za taką zgodność mogą przeglądać informacje w kontekście zestawienia materiałowego (BOM), oraz mogą zweryfikować te dane w różnorodnych zbiorach norm jak na przykład Międzynarodowy System Danych Materiałowych (z ang. International Material Data System, w skrócieIMDS).

Obszar związany z zarządzaniem zmianami jest pod opieką zdefiniowanych procedur, które odzwierciedlają proces zmian – tzw. Wniosek Zmiany inżynieryjnej (z ang. Engineering Change Request, w skrócie ECR ).  W następstwie ewaluacji procesu produkcyjnego powstaje polecenie