Rozwiązania Dytron

Planowanie i kontrola Jakości w przemyśle motoryzacyjnym

Planowanie i kontrola Jakości w przemyśle motoryzacyjnym

APQP jest harmonijnym zbiorem – planem specyficznych etapów i zadań – koniecznych do zapewnienienia wymaganej i oczekiwanej przez Klienta jakości produktu. Dla przykładu etapy pokrywają: Zbieranie i zrozumienie wymagań Kilenta, Projektowanie i rozwój produktu, Projektowanie i rozwój cyklu produkcyjnego oraz jego weryfikacja, Rozpoczęcie produkcji seryjnej, informację zwrotną i mechanizmy kontroli.

Więcej informacji

Makra

Makra

Makra są narzędziami związanymi z automatyzacją aplikacji które dostępne sa dla przedsiębiorstw używających produktów Dassault Systèmes. Makra spełniają następujące role uzupełniają, funkcjonalność istniejących narzędzi 3D, eliminują rutynowe działania, zwiększają efektywność, zmniejszają wydatki poprzez zmniejszanie czasu związanego z projektowaniem i administracją.

Więcej informacji

Wymiana informacji z Dostawcami

Wymiana informacji z Dostawcami

Proces wymiany informacji z Dostawcami oparty jest na niezależnej aplikacji web’owej, specyficznie zaprojektowanej do wymiany plików pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. Sama aplikacja składa się z dwóch części. Jedna część pracuje ze wszytkimi plikami w wymianie i wyborze plików. Druga część została dodana by poszerzyć intregrację systemu ENOVIA łącznie z publikacją i partnerami zarządzającymi danymi.

Więcej informacji

Kopia projektowa

Kopia projektowa

Jest to moduł służący do kopiowania i klonowania większych podzespołów podczas montażu. Przy eksporcie raportu do kontraktu lub katalogu, moduł zmieni nazwę raportu jednocześnie utrzymując powiązania i informację o typie obiektu zgodnie z profilem kart. Następny raport związany z importem nowego projektu lub kontraktu spowoduje automatyczne uzupełnienie profilu karty – zgodnie z informacją poprzedniego kontraktu i zestawem do modifikacji.

Więcej informacji

Import i export plików CATIA

Import i export plików CATIA

Moduł ten zezwala na exportowanie plików CATIA razem z modyfikowalnym zestawieniem materiałowym (z ang. BOM) z systemu ENOVIA SmarTeamV5. Podczas procedury exportu, moduł umożliwia zmianę nazewnictwa danych. Po takim eksporcie, dane są przygotowane do importu do ENOVIA SmarTeamV5 system.

Więcej informacji

ENOVIA SmarTeam V5 - NC Integracja

ENOVIA SmarTeam V5 - NC Integracja

Moduł ten umożliwia przetwarzanie danych wyjściowych aplikacji CAM w połączeniu z najświeższą dokumentacją CAD. Zarządza transferem elementów CAD (uwolnionych niekompletnych) dla systemu CAM i jego środowiska zarządzania projektami i plikami – nadzoruje również połączenia pomiędzy wersjami zarządzania danych CAD i PLM, jak również wersje i ważność programów NC. Moduł zarządza danymi różnych aplikacji CAM jak np. WorkNC i PowerMill.

Więcej informacji