HIGH-TECH

Rozwój produktów

Przemysł tzw. ‘Zaawansowanych Technologii’ (z ang. High-tech) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów światowej gospodarki.  Sektor ten można określić jako działalność produkcyjną powszechnie używanych i zaawansowanych technologii. Rozwojowi takich technologii towarzyszy wysoki koszt innowacyjności oraz wysokie koszty związane z zapleczem badawczo-rozwojowym. Z drugiej strony, taka działalność może przysporzyć wartość dodaną na najwyższym poziomie.

W dążeniu do spełnienia wymagań i potrzeb rynku, w trakcie rozwoju skomplikowanego sprzętu elektronicznego, Przedsiębiorstwa działające w tym obszarze mierzą się z wieloma problemami. Coraz bardziej rynek wymaga szybkiej reakcji i adaptacji wymagań Klienta w najkrótszym możliwie czasie. To z kolei ogranicza czas do zebrania wymagań, rozwoju i produkcji nowego produktu. Dzisiejsze, wysoce konkurencyjne środowisko nie może być efektywnie zarządzane bez sprawdzonego i kompleksowego systemu do Zarządzania Cyklem Życia Produktu (z ang. PLM) jakim jest dla przykładu ENOVIA V6.

ENOVIA V6 jest rozwiązaniem dla całego cyklu rozwoju produktu – od początkowej fazy zbierania wymagań, poprzez rozwój, zarządzanie zmianami, ostatecznym wdrożeniem produktu do produkcji, aż po fazę utrzymania i opieki po produkcyjnej. Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania to:

  • Kompleksowe projektowanie produktu – od wymagań funkcjonalnych aż po rzeczywisty model produktu w kompletnym procesie
  • Użycie pełnego rozwiązania mechatronicznego i standardowych definicji produktu w wymiarze cyfrowym wraz z  komponentami dostarczanymi przez różne zespoły
  • Możliwość kwalifikacji produktu wirtualnie, symulacji i ujednoliconego modelowania (tworzenie produktu) oraz wyeliminowanie barier pomiędzy różnym oprogramowaniem używanym w rozwoju produktu
  • Ujednolicona i kontrolowana baza danych dla globalnego środowiska, gdzie zespoły pracujące nad produktem rozrzucone są po całym świecie
  • Pełne wsparcie dla międzynarodowych standardów stosowanych w sektorze (ISO IEC 15288)
  • Maksymalna efektywność w procesie rozwoju produktu
  • Integracja zasad i reguł by przyśpieszyć rozwój i produkcję produktu

 

Hightech

Rozwiązania Dassault Systèmes dedykowane dla tego przemysłu są używane przez następujących Klientów:  3M, AMD, SONY Corporation, Nikon, IBM Microelectronics, LG Electronics, Siemens ICM, Lenovo oraz NXP. Pełna lista referencyjna:

http://www.3ds.com/company/customer-stories/customers-filter/0/36/0/?override=1&cHash=95e2f53b01115fc109d385069619b28847