Energy, Process and Utilities

Kontrola kosztów i oszczędności

Na całym świecie, przedsiębiorstwa sektora energetycznego bardzo kreatywnie używają swojej wiedzy i doświadczeń poszukując nowych sposobów oszczędności, optymalizacji procesów i wykorzystania technologii. Od ponad 30 lat Dassault Systemes rozwija technologie, które są inspiracją kreatywności dla różnych sektorów, w tym dla sektora energetycznego. Czołowe przedsiębiorstwa tego sektora polegają na aplikacjach 3D i narzędziach do symulacji i modelowania procesów Dassault Systemes. Celem jest optymalizacja i kontrola każdego obszaru biznesu i wszystkich procesów – od projektowania, nakładów inwestycyjnych, utrzymania urządzeń aż po zamknięcie inwestycji i bezpiecznym wycofaniu maszyn i urządzeń z eksploatacji.

Kreatywność często oznacza przeprowadzanie projektów w nowy, inny niż dotychczas sposób. Klienci Dassault Systemes mogą dzielić się doświadczeniami w tym zakresie i uczyć się jeden od drugiego. Takie możliwości zapewnia platforma 3DEXPERIENCE, która w sobie zawiera zbiór wielofunkcyjnych produktów, używanych i zweryfikowanych w różnorodnych projektach, a która jest także i zbiorem wartościowych doświadczeń i ‘najlepszych praktyk’ sektora energetycznego.

Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze są wiodącą silą nowoczesnej cywilizacji, fundamentem dobrobytu ekonomicznego i właściwie warunkiem koniecznym do utrzymania dalszego rozwoju. Dlatego też Dytron przywiązuje dużą wagę do sektora energetycznego i jest ukierunkowany na projekty, które pomagają usprawnić, przyśpieszyć lub zredukować koszty samego projektowania czy też konstrukcji przy zachowaniu norm i regulacji prawnych jak i najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Energetika, Petrochemie a Utility (EPU)

Rozwiązania

7 specyficznych rozwiązań dla sektora Energetycznego to:

  • 1 – Optymalna konstrukcja inwestycji (patrz ‘optymalna konstrukcja zakładu’)
  • 2 – Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji
  • 3 – Inwestycja w cyfrowym trój-wymiarze (3D)
  • 4 – Odnawialne żródła energii (energia wiatrowa)
  • 5 – Operacje związane z Inwestycją
  • 6 – Zagadnienia środowiskowe związane z inwestycją
  • 7 – Dostawy Energii kontrolowane przez Klienta

Rozwiązania oparte są o ENOVIA V6 – jest to ważny komponent platformy 3D 3DEXPERIENCE. Został on zaprojektowany specyficznie dla następujących użytkowników: Inżynierów, Mechaników, Projektantów, Kierowników Rozwoju, Inżynierów Projektów, Kierowników Produktu i Projektu, Specjalistów od Zakupów, Koordynatorów, Podwykonawców, Kadry Kierowniczej, Specjalistów Działu Sprzedaży. Rozwiązania są niezależne od platformy sprzętowej i są kontrolowane poprzez standardowy interfejs web’owy. Mogą być również zaadoptowane do środowiska Windows, w pełni zintegrowane z narzędziami MS Office oraz mogą spełniać inne specyficzne wymagania organizacji różnych rodzajów. ENOVIA V6 jest narzędziem otwartym i integrowalnym ze środowiskami innych aplikacji i systemów takich jak główne systemy klasy CAD, ERP, CRM oraz DMS podłączonych do tzw. Active Directory jak również integrowalna z innymi narzędziami do zarządzania projektami.

Optymalna Konstrukcja Zakładu
Jest to rozwiązanie dedykowane do efektywnego zarządzania projektem i konstrukcją zakładu przemysłowego. Rozwiązanie bazuje na ENOVIA V6 i pomogą przedsiębiorstwom każdej wielkości w optymalizacji kosztów inwestycji, przyśpieszenia rozpoczęcia cyklu produkcyjnego i zrealizowaniu zakładanego zwrotu z inwestycji. ENOVIA zawiera wszystkie elementy projektu, jest katalizatorem współpracy i wzrostu produktywności na każdym etapie projektu – od projektowania i planowania, poprzez konstrukcję i operacje, aż po koniec eksploatacji. Kierownicy projektu i Inżynierowie mogą zająć się istotnymi zadaniami, podczas gdy dynamiczne narzędzia dokonują kontroli i symulacji w czasie rzeczywistym, wszystko to redukuje koszty i skraca cały proces od projektu po wdroże