Aerospace & Defense

Zaawansowana Technologie dla wymagających sektorów

Przemysł Lotniczy i Obronność to sektory, które bazują na bardzo zaawansowanych procesach zarówno w obszarach badawczo-rozwojowych jak i produkcyjnych. Każdy z tych sektorów ma ogromne zapotrzebowanie na najnowocześniejsze technologie, procesy techniczne i kreatywność.  Zespoły związane z rozwojem i wytwarzaniem produktów musza współpracować  oraz wymieniać informację w zdyscyplinowany sposób. Przemysł Lotniczy i Obronność  zalicza się do grona pionierów w stosowaniu systemów Zarządzania Cyklem Życia Produktu (z ang. PLM).

Dassault Systèmes, między innymi poprzez ‘Dassault Aviation’, jest tradycyjnie mocno związany z Przemysłem Lotniczym i Obronnością i posiada ponad 30 letnie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań. Przykładem tego jest platforma 3DEXPERIENCE. Rozwiązania opierają się o bardzo restrykcyjne standardy i procesy związane z  Przemysłem Lotniczym i Obronnością oraz, między innymi, umożliwiają:

• Równoległą pracę i współpracę w całym łańcuchu dostaw, przy użyciu jednego źródła informacji o produkcie, procesach czy też definicji zasobów,
• Szybkie tworzenie wariantów oraz opcji w optymalnym użyciu istniejących komponentów (ponowne użycie komponentów stosując bazy wiedzy o komponentach),
• Przyśpieszenie rozpoczęcia produkcji poprzez definicję linii produkcyjnej równolegle do prac projektowych związanych z samym produktem,
• Wspierają kreatywność i gwarantują techniczne możliwości ewaluacji różnych opcji, w tym propozycji dostawców, umożliwiają szybkie przetworzenie opcji w odpowiedni koncept,
• Umożliwiają tworzenie jak najbardziej optymalnych projektów, procesów operacyjnych i utrzymaniowych by zwiększyć wartość dodaną i zredukować koszty,
• Umożliwiają przejrzystość wymagań i zmian projektowych by redukować koszty i zapewnić stabilność planu produkcyjnego,
• Umożliwiają stosowanie metodologii związanych z jakością w planowaniu, produkcie i procesach.

Dytron zgromadziła znaczne doświadczenie w Przemyśle Lotniczym i Obronności. Na tej też  bazie i we współpracy z Dassault Systèmes, firma dostarcza rozwiązania i usługi konsultingowe w tym obszarze.