EXALEAD

Inteligencja Informacji

EXALEAD odsłania ukrytą inteligencję w informacji zawartej zarówno w krótkich wiadomościach oraz zlożonych transakcjach, tak by można było tę infomację zrozumieć i na jej podstawie działać lub też uczestniczyć w zdarzeniach z nią związanych. Reasumując, EXALEAD pozwala odnaleźć informację w ogromie rozprzestrzenionych danych.

W przedsiebiorstwach i w sieci, ponad 110 millionów ludzi polega na EXALEAD CloudView® by w sposób intuicyjny, wyszukiwać, zapoznawać się i analizować dostepne informacje. Dlaczego? Dlatego, że EXALEAD CloudView jest unikalnym rozwiązaniem do gromadzenia, wzbogacania i analizowania olbrzymich ilości danych. Tych wewnątrz firmy i poza nią, strukturyzowanych lub nie, prostych i złożonych –  oraz przedstawiania informacji w taki sposób by były one natychmiast zrozumiałe dla użytkownika w jego własnym kontekście, w każdym miejscu i czasie.

EXALEAD

Produkty w porfoliu EXALEAD

EXALEAD CloudView – jest spójną platformą do pozyskiwania informacji, na bazie której powstają wszystkie rozwiązania EXALEAD – od tych związanych ze stronami internetowymi przesiębiorstwa opartymi o tzw. ‘search engine’ (notabene czwartym narzędziem na świecie pod względem wielkości) do bardziej złożonych aplikacji opartych o całkowicie modyfikowane wyszukiwania (tzw. ‘Search-Based Applications’).

EXALEAD OnePart – jest aplikacją biznesową umożliwiajacą lepszą orientację w dostępnych częściach zamiennych (ich powtórne użycie), projektach, specyfikacjach, standardach, wynikach testów i powiązanych danych w obszarach działalności projektowej, produkcyjnej i zaopatrzeniowej.

EXALEAD OneCall – Prostym celem EXALEAD jest dostarczanie właściwej informacji, we właściwym czasie, w jak najbardziej intuicyjny sposób. Rozwiązanie EXALEAD OneCall powstało z myślą o bardzo intensywnie pracującym Centrum Klienta, z jego zatrudnionymi pracownikami i kierownikami, którzy mają bezpośredni i jakże ważny kontakt z Klientem przedsiębiorstwa.