DELMIA

Technologia CAM

DELMIA V6 jest na szczycie w sferze technologii CAM. Rozwiązanie to zawiera pełną skalę obróbki, naśladując współczesny popyt:

  • 2,5 do 5 osiowe toczenie i wiercenie
  • jednowrzecionowe i jednorewolwerowe
  • wielorewolwerowe i wielowrzecionowe
  • oprogramowywanie center tokarsko-frezarskich
  • 3D realistyczna symulacja obróbki
  • narzędzie do utworzenia wirtualnych maszyn do obróbki i ich wyposażenia dla 3D realistycznej symulacji obróbki.

DELMIA V6 osiąga wspaniałe rezultaty w 3D realistycznych symulacjach procesów obróbki. Jest to profesjonalne i wszechstronne narzędzie do obróbki różnego rodzaju części przeróżnych kształtów z mnóstwa różnych materiałów.

 

Lista produktów

DELMIA Prismatic Machining (MTM)

Za pomocy tego produktu można bardzo łatwo ustawić i sterować operacje wiercenia i 2,5 osiowe operacje toczenia łącznie z operacjami wysokoprędkościowej obróbki(HMS), gdzie trajektoria narzędzia jest bez ostrych przejść ze stałą warstwą skrawania. Produkt ten jest zawarty w pakiecie MIK.

DELMIA Prismatic Machining (MTM)

DELMIA Milling Machining (MIM)

Oferuje możność stwarzania NC oprogramowania dla skomplikowanych kształtów w 3 osiach łącznie z konektorem do systemu 5 osiowego(aplikacja nad MIK). Zawiera zupełną skalę operacji 3 osiowych i dla uzupełnienia całego kompletu były dodane także niektóre 2,5 osiowe operacje. Zawiera obróbkę zgrubną i wykańczającą, żeby zagarnąć cały proces produkcji.

DELMIA Milling Machining (MIM)

DELMIA Extended Milling Machining (EMM)

Rozszerzenie DELMIA Milling Machining(MIM), które umożliwia użytkownikom oprogramować więcej osiowe maszyny obróbcze. Zawiera pełny zestaw multiosiowych operacji dla obróbki z dokładną definicją trajektorii narzędzia, co umożliwia programistowi rozwiązania dla produkcji części komplikowanych kształtów. Oferuje także specjalne operacje dla przemysłu lotniczego i NURBS interfejs dla 5 osiowej obróbki.

DELMIA Extended Milling Machining (EMM)

DELMIA Turning Machining (TUM)

Produkt umożliwia proste oprogramowanie 2-osiowej operacji toczenia i wiercenia dla poziomych i pionowych tokarek. Jest przedstawicielem wysokiego poziomu automatyzacji i normalizacji, ujęciem i powtórnym użyciem już sprawdzonego know-how w produkcji. Dalej produkt ten umożliwia programistowi wpływać na wydajność multi-slides centra obróbczego z wieloma głowicami rewolwerowymi i wrzecionami.

DELMIA Turning Machining (TUM)

DELMIA NC Machine builder (NMB)

Służy do stwarzania maszyny wirtualnej i jej wyposażenia łącznie kinematyki potrzebnej dla symulacji. (Zawarty w pakiecie MIK).

DELMIA NC Machine builder (NMB)

DELMIA NC Machine simulation (NMS)

Symulacje maszyn obróbczych NC. Narzędzie służy NC programistom do wirtualnej kontroli. Można sterować i symulować ruchy maszyn i usuwanie materiału. Za pomocą trajektorii narzędzia albo za pomocą NC kodu wykonywanego postprocesorem..

DELMIA NC Machine simulation (NMS)

DELMIA V6 PLM EXPRESS

DELMIA V6 PLM EXPRESS - Přehled produktů