CATIA

‘Cyfrowy’ produkt

Rozwiązanie CATIA to więcej niż tradycyjne narzędzie 3D CAD, jest częścią platformy 3DEXPERIENCE i oferuje unikalne doświadczenia związane z ‘cyfrowym’ produktem. Potrzeba ciągłego rozwoju prowadzi przedsiębiorstwa na całym globie do tworzenia innowacyjnych, inspirujących i doskonałych produktów. To z kolei nakłada duże wymagania na Projektowanie oraz Architekturę i Inżynierię Systemów.

 • CATIA Design (Projektowanie)
 • CATIA Engineering (Inżynieria)
 • CATIA Systems Architecture (Architektura systemowa)
 • CATIA Systems Engineering (Inżynieria systemowa)

Rozwiązanie CATIA w wersji V5 i V6. Kompletne portfolio tego produktu na stronie: (http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/).

CATIA Design

3D rozkochuje nas w w sobie, staje się niezbędne w procesie tworzenia. Udane produkty to takie, które wzbudzają bardzo pozytywne wrażenia na Konsumentach. Kreatywni projektanci muszą być wyposażeni w narzędzia systemowe, które pomogą im tworzyć i modyfikować ‘emocje’ w całym cyklu projektowania. By to osiągać, projektanci powinni współpracować z inżynierami tak by produkt spełniał wymogi funkcjonalne.

CATIA zawiera następujące procesy twórcze do projektowania:

 • Projekt przemysłowy
 • Projektowanie kształtów
 • Powtórna inżynieria

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: (http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/). Informacji o tym produkcie udzieli również konsultant firmy.

CATIA Engineering

Inżynierowie i konstruktorzy wyposażeni w CATIA (narzędzia do modelowania w 3D) mogą poznać główne elementy związane z jakością i stosowaniem produktu już na początku jego cyklu rozwoju. Cyfrowe prototypy w połączeniu z cyfrowymi analizami i symulacją pozwalają zespołom pracujacym nad produktem, witrualnie stworzyć i przeanalizować mechanikę produktu w jego środowisku pracy.

Narzędzia modelowania 3D, rozwiązania CATIA Engineering Software umożliwiają tworzenie wszystkich podzespołów 3D w szerokim spektrum procesów związanych z inżynierią mechaniczną. Dostosowane są również do specyficznych wymogów różnych procesów w różnych branżach przemysłu, między innymi do: części odlewanych lub kutych, formowania plastiku i innych operacji z nim związanych, projektowania i produkcji kompozytów, projektowania części metalowych obrabianych maszynowo łącznie ze spawaniem i innymi operacjami mocującymi. Inżynierowie mogą polegać na narzędziach CATIA do modelowania w 3D w tworzeniu złożonego produktu mechanicznego wraz z jego funkcjonalną tolerancją, apektami 3D czy też kinematyką.

Funkcjonalność CATIA zawiera następujące procesy inżynierskie:

 • Projekt mechaniczny;
 • Kadłuby, nadwozia;
 • Części strukturalne, projekt montażu;
 • Projekt elektryki;
 • Instalacje rurowe;
 • Projekt elektroniki;
 • Projekt narzędzi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: (http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/). Informacji o tym produkcie udzieli również konsultant firmy.

CATIA Systems Architecture

Architekturę systemowa można uznać za odpowiednią gdy jest zweryfikowana, jest otwarta na zmiany w produkcie i spełnia oczekiwania. Dassault Systemes oferuje w peni integralną architekturę oraz rozwiązania do modelowania i symulacji zarówno systemów jak i produktów.

Rozwiązanie CATIA Systems Architecture zapewnia weryfikację każdej części procesu, od początkowej definicji wymagań po końcowy produkt i jego utrzymanie. Umożliwia też architektom systemowym, inżynierom produktowym, projektantom i expertom technicznym zdefiniowanie architektury wraz z jej wewnętrznymi zależnościami w odniesieniu do złożonych produktów i systemów. Takie podejście przyśpiesza cały cykl powstawania produktu, od specyfikacj do jego dostarczenia na rynek.

Funkcjonalność CATIA zawiera następujące procesy związane z architekturą systemową:

 • Architektura systemowa
 • Architektuta produktowa
 • Architektura wiedzy

Szczegółowe informacje znajdują się na stroniej: (http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/). Informacji o tym produkcie udzieli również konsultant firmy.

.

CATIA Systems Engineering

Rozwiązanie CATIA Systems Engineering integruje złożone zachowanie produktu z jego definicją i umożliwia wirtualne spojrzenie na produkt jaki będzie póżniej w przyszłości. Wykorzystane są tutaj narzędzia do Dynamicznego Modelowania Zachowania.

Rozwiązanie CATIA Systems Engineering zawiera szereg różnych modeli zachowań złożonych systemów i produktów. Modele te rzadko wspópracują ze sobą i nie istnieją w jednym zbiorczym środowisku zezwalającym na całkowitą symulację kompletnego produktu. Rozwiązanie Dassault Systemes zapewnia w pełni zintegrowane środowisko do modelowania, które wykorzystuje symulację zachowań systemów jak i mechanicznych podzespołów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: (http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/). Informacji o tym produkcie udzieli również konsultant firmy.