Produkty

ENOVIA V6 jest kompleksowym rozwiązaniem biznesowym do zarządzania: techniczną i nie techniczną dokumentacją, strukturami produkcyjnymi i ich variantami, projektami, wymaganiami Klienta oraz informacą produktową i kontraktową. Oferuje szeroką gamę możliwości wymiany informacji produktowej w całym cyklu życia produktu oraz wzajemnej wspólpracy. Współpracy nie ograniczonej do pojedyńczych użytkowników i działów przedsiębiorstwa ale rozszerzonej również do innych grup jak np. dostawców.

Więcej informacji

CATIA jest światowej klasy technologią w obszarze CAD/CAM/CAE. System oferuje szeroką gamę rozwiązań zintegrowanych w jeden interfejs i służy kompleksowemu wsparciu następujących zagadnień.CATIA oferuje proste narzędzia dla użytkownika, które mają zastosowanie zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach, w wielu obszarach prowadzonej działalnośc.System odpowiada kompleksowym wymaganiom różnych branż, między innymi motoryzacyjnej, lotniczej, Inżynierię oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej informacji

3DVIA Composer rewolucjonizuje proces tworzenia dokumentacji technicznej związanej z produktem, w tym proces jej przetwarzania, redagowania i dystrybucji. Szczególnie używanie jakichkolwiek danych 3D związanych z produktem jest bardzo efektywne tak by w jak największym stopniu redukować czas na weryfikacją dokumentacji w odniesieniu do zmian produktowych.

Więcej informacji

Exalead jest globalnym dostawcą rozwiązań internetowych związanych z wyszukiwaniem informacji, twórcą produktu CloudView, który jest wiodącą platformą dla aplikacji opartych o wyszukiwnia (z ang. Search-Based Applications, w skrócie SBAs). Są to proste i intuicyjne rozwiązania unożliwiające szybki dostęp do wymaganej informacji , która możę być przechowywana w przedsiębiorstiwie lub poza nim.

Więcej informacji

Inteligencja produktu Netvibes pomoga przesiębiorstwom monitorować i zarządzać – w czasie rzeczywistym – osobistymi panelami informacyjnymi stworzonymi do podejmowania decyzji, łatwiej i szybciej. Teraz można zrozumieć, że wszytko jest naprawdę zależne od systemów wewnętrznych, tworzących wpólną sieć ‘spolecznościową’ – o każdym czasie, w każdym miejscu i na każdym urządzeniu.

Więcej informacji

DELMIA umożliwia działom produkcyjnym w każdym sektorze wirtualnie definiować, planować, tworzyć, monitorować i kontrolować proces produkcji. Podstawowe korzyści to: redukcja czasu na prace programowe NC i bezkolizyjna scieżka dla narzędzi i maszyn, poprawa dokładność; umożliwia symulację zachowań skomplikowanych maszyn, zwięsza produktywność poprzez eliminację tradycyjnego przetwarzania danych

Więcej informacji