Wizja, misja

Wizja

Być uznawanym przez Klientów preferowanym partnerem w dostarczaniu, wdrażaniu, dzieleniu się doświadczeniem i opiekowaniu się rozwiązaniami Informatycznymi.

Misja

Zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, obserwacja środowiska zawodowego, nowych technologii oraz trendów w rozwiązaniach informatycznych. Doskonalenie zasobów Spółki tak by w sposób elastyczny sprostać wymaganiom Klienta. Długo-terminowe oraz systematyczne dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań, usług, rozwoju i transferu doświadczeń. Doskonała Jakość jest głównym narzędziem w spełnianiu wymagań Klienta.

Kluczowe Wartości

  • Stałym celem Spółki i fundamentem kultury organizacji jest ciągłe doskonalenie jakości rozwiązań i usług.
  • Wszyscy Pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług.
  • Każdy proces mający wpływ na jakość jest zidentyfikowany i zintegrowany z pozostałymi procesami tak by efektywnie i wydajnie wspierał Spółkę w osiąganiu obranych celów.
  • Partnerzy Spółki w sposób znaczący uczestniczą w tworzeniu rozwiązań i dostarczaniu usług – dlatego też Spółka stale usprawnia współpracę oraz dba o zrozumienie wzajemnych wymagań.
  • Efektywne decyzje bazują na analizie danych i informacji.